Potrawy proste, smaczne i szybkie

Pyszna galaretka drobiowa

Gala­retka dro­biowa… mniam mniam. Coś szyb­kiego, nie­zbyt dro­giego i nie­zwy­kle smacz­nego. Aby nie prze­dłu­żać, prze­cho­dzimy do rzeczy.

Prze­pis na gala­retkę drobiową

Gala­retka drobiowa:

2 do 3 l wody
1 ćwiartka kur­czaka
2 nóżki
1 poje­dyn­cza pierś
4 jajka
3 śred­nie mar­chewki
2 śred­nie pie­truszki
1/2 puszki groszku
1/2 puszki kuku­ry­dzy
Vegeta, pieprz, czo­snek
1 ? opa­ko­wa­nia żela­tyny (na 2 ? litra płynu)

Mięso dokład­nie czy­ścimy, nie obie­ramy ze skóry, zale­wamy zimną wodą i doda­jemy 2 łyżki Vegety (albo innej przy­prawy). Gotu­jemy ok. 45 minut. Potem doda­jemy oczysz­czone warzywa (tak, jak do rosołu) w cało­ści, dopra­wiamy i gotu­jemy jesz­cze ok. 1 ? do 2 godzin.

Oczy­wi­ście rosół dopra­wiamy według upodo­bań i w trak­cie goto­wa­nia zbie­ramy tzw. ?szumy”. Po ich zdję­ciu można roso­łek przy­kryć i goto­wać na małym ogniu tak, aby nie wrzał. Wyj­mu­jemy mię­sko i warzywa na pół­mi­sek, do rosołu doda­jemy 5 ząb­ków czosnku mocno prze­ci­śnię­tego, przy­kry­wamy i prze­le­wamy rosół przez gęste sito po około 20 minu­tach. Nie należy goto­wać rosołu z czosn­kiem, bo jego aro­mat zanika;)

Żela­tynę (ma być na 2 ? l płynu) wsy­pu­jemy do suchego naczy­nia i zale­wamy zimną wodą (dajemy 1 ? opa­ko­wa­nia naj­le­piej GELLWE), tak by tylko ja przy­kryła. Po 10 minu­tach wle­wamy ok. 2 szkl. gorą­cego rosołu (można pod­grzać potrzebną ilość jeżeli zbyt prze­sty­gła) i mie­szamy dotąd, dopóki nie roz­pusz­czą się wszyst­kie grudki. Taką mik­sturę wle­wamy do całego rosołku i porząd­nie mieszamy.

Do małych mise­czek wkła­damy połówkę jajka (żółt­kiem do dołu), kawałki mar­chwi, pie­truszki, zia­renka groszku i kuku­ry­dzy oraz mię­sko (po zdję­ciu skóry). Letni rosół z żela­tyną wle­wamy do mise­czek i cze­kamy aż cał­kiem osty­gnie, żeby móc wsta­wić do lodówki. Naj­le­piej zro­bić to dzień wcze­śniej, żeby gala­retka mocno się zsiadła.

Zimną gala­retkę wykła­damy z mise­czek na tale­rzyk tak, aby żółtko było widoczne;) Wycho­dzi tego sporo, więc ten prze­pis nadaje się na domowe przy­ję­cie. Oczy­wi­ście można dodać wię­cej mię­ska, warzyw i wody. Ja zawsze dodaję wię­cej żela­tyny (np. jeżeli robię rosół z 4 litrów dodaje 2 opa­ko­wa­nia żelatyny-czyli tak, jak­bym robiła z 5 litrów) lepiej dodać wię­cej niż mniej, za twarda gala­retka na pewno nie będzie, a zbyt miękka już się nie zsią­dzie. Pole­cam, bo jest naprawdę pyszna. Smacznego 😀

(myszka24)

GD Star Rating
a Word­Press rating system

Pyszna gala­retka dro­biowa, 5.0 out of 5 based on 2 ratingsKomentarze(5)
Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www