Czekolada w bloku

Blok czekoladowy bez mleka w proszku

W więk­szo­ści prze­pi­sów na blok cze­ko­la­dowy pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem jest mleko w proszku. Można jed­nak przy­go­to­wać pyszny blok cze­ko­la­dowy bez mleka w proszku. Zasta­na­wia­cie się jak to jest moż­liwe? Wystar­czy mieć miłe kole­żanki, które dzielą się swo­imi sekret­nymi prze­pi­sami na prze­różne pyszności.

Prze­pis na blok cze­ko­la­dowy bez mleka w proszku

Skład­niki:

– 3 paczki her­bat­ni­ków
– 1 mar­ga­ryna mleczna (Palma, Kasia – wasza ulu­biona)
– 1 szklanka cukru (może być tro­chę mniej, ja daję 3/4 szklanki)
– 2 całe jajka
– budyń (śmie­tan­kowy lub wani­liowy, z cukrem)
– 2 łyżki kakao (ciem­nego, praw­dzi­wego – gorz­kiego)
– 3 łyżki alko­holu
–  suszone śliwki, morele, ana­nas, gruszki itp. rodzynki i orze­chy wło­skie. Można użyć tych baka­lii i suszo­nych owo­ców, które sma­kują wam najbardziej.

Spo­sób przyrządzania:

Należy roz­to­pić mar­ga­rynę z cukrem i kakao, cią­gle mie­sza­jąc aż do roz­pusz­cze­nia cukru. Do powsta­łej masy należy dodać wszyst­kie baka­lie. Ważne aby były wcze­śniej pokro­jone na nie­duże kawałki (np. w kostkę) I teraz trzeba całość ostudzić.

Do wystu­dzo­nej masy doda­jemy całe jajka (po jed­nym) i mie­szamy. Następ­nie doda­jemy budyń i wszystko mie­szamy. Teraz trzeba zago­to­wać całą masę. WAŻNE – pod­czas goto­wa­nia cią­gle mie­szamy. Tak aby nic nam się nie przy­pa­liło. Kiedy masa zaczyna przy­po­mi­nać swoją kon­sy­sten­cją gęsty budyń ścią­gamy ją z ognia. Po ścią­gnię­ciu z ognia doda­jemy alko­hol (po jed­nej łyżce) i mie­szamy. A następ­nie dorzu­camy pokru­szone her­bat­niki i jesz­cze raz całość mieszamy :)

Do formy (np. na keksa) wkła­damy folię do żyw­no­ści, sma­ru­jemy ją ole­jem i wykła­damy naszą masę. Warto dobrze ją ubić w for­mie. Stu­dzimy. Przy­kry­wamy folią i wsa­dzamy do lodówki na kilka godzin. Czyli naj­le­piej przy­go­to­wać blok cze­ko­la­dowy wie­czo­rem i rano, po połu­dniu można już go jeść.

Blok cze­ko­la­dowy można rów­nież zamra­żać. Nie ucier­pią na tym walory sma­kowe. Jed­nak ciężko jest go zamro­zić. Gdyż zawsze wycho­dzi go zbyt mało aby było co zamra­żać. Znika on w oka mgnieniu :)

[sin­gle­pic id=27 w=320 h=240 float=center]

[sin­gle­pic id=28 w=320 h=240 float=center]

[sin­gle­pic id=29 w=320 h=240 float=center]

[sin­gle­pic id=30 w=320 h=240 float=center]

GD Star Rating
loading…

Blok cze­ko­la­dowy bez mleka w proszku, 4.5 out of 5 based on 11 ratingsKomentarze(20)
 • Avatar

  michaniu wrz 4 2010 - 12:38

  Doda­jemy pro­szek budyniowy.

 • Avatar

  Sylwia cze 21 2011 - 12:34

  Ile tego proszku budy­nio­wego, jeden cały budyń, taki nor­malny, czy duży?;)

 • Avatar

  Kinga sie 11 2011 - 20:09

  3 paczki her­bat­ni­ków duże, czy małe? :)

 • Avatar

  michaniu sie 20 2011 - 10:53

  Duże :)

 • Avatar

  cośtamowa mar 2 2012 - 08:29

  Udać się udał jed­nak sma­kiem jestem lekko zawie­dziona. Zupeł­nie nie przy­po­mina tego cuda z mle­kiem w proszku. Chyba jed­nak lepiej wydać tą dyszkę na nie lub w ogóle nie robić. Ale to tylko moje małe zda­nie. Kwe­stia gustu.

 • Avatar

  Klaudia cze 28 2012 - 11:52

  lepiej mar­ga­rynę zastą­pić masłem bo mar­ga­ryna zawiera tłusz­cze trans, bar­dzo ale to bar­dzo nie­zdrowe , nawet w małych ilościach

 • Avatar

  michaniu cze 28 2012 - 11:55

  Słuszna uwaga!

 • Avatar

  Martynka sie 3 2012 - 09:46

  to już nie jest blok tylko sal­ce­son cze­ko­la­dowy!!!!!!!!!!!!!!! tak się to nazywa

 • Avatar

  Owca maj 1 2013 - 16:49

  musza byc te herbatniki ?

 • Avatar

  Pola wrz 14 2014 - 02:31

  Mleko w proszku jest także bar­dzo nie­zdrowe. Prze­cież to prze­two­rzony syf… I tak to prawda lepiej uży­wać masła ale tu nie mar­ga­ryna jest naj­gor­sza. Budyń w proszku to też czy­sta che­mia. Także her­bat­niki to prze­cież sam cukier, mąka i tłuszcz. I zamiast bia­łego cukru lep­szy jest trzci­nowy nie­ra­fi­no­wany… Ale jak się nie je takiej bomby kaloryczno-toksycznej codzien­nie a raz w mie­siącu to może nie będzie takich wynisz­cza­ją­cych skut­ków dla orga­ni­zmu :) Ja wolę kaszę mannę z kakao, masłem, mle­kiem świe­żym, cukrem trzci­no­wym, orze­chami — może nie ma takiego efektu ale smak boski.

Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www