Potrawy proste, smaczne i szybkie

Biała kiełbasa czyli naprawdę prosty obiad

Bar­dzo czę­sto jest tak, że czas nie pozwala nam na przy­go­to­wa­nie wystaw­nego obiadu. Cza­sem przy­daje się prze­pis na coś pro­stego, ale smacz­nego i co bar­dzo ważne pożywnego.

Jeśli przy­go­to­wana potrawa jest dodat­kowo cie­pła, wtedy do szczę­ścia nie potrze­bu­jemy wiele.

Pro­stych i smacz­nych potraw, które ide­al­nie nadają się na obiad, jest naprawdę sporo. Jako, że bar­dzo lubię biała kieł­basę, posta­no­wi­łem podzie­lić się z wami jed­nym z moich ulu­bio­nych prze­pi­sów. To naprawdę pro­sty prze­pis na tani lecz smaczny obiad.

Skład­niki:
biała kieł­basa – ilość dowolna 😉
cebula – przy­naj­mniej jedna
sól, pieprz, maggi, papryka
odro­bina wody

Spo­sób przygotowania:

Białą kieł­basę kro­imy na ćwiartki. Czyli naj­pierw wzdłuż a póź­niej na pół :). Ćwiartki wrzu­camy na patel­nię lub do ron­delka  i deli­kat­nie pod­sma­żamy. Poziom pod­sma­że­nia zależy od naszych pry­wat­nych upodo­bań. Pole­cam pod­sma­że­nie na brą­zowo a nie na węglowo :)

Kiedy kieł­basa przy­bie­rze nasz ulu­biony kolor zmniej­szamy gaz (jeśli korzy­stamy z kuchenki gazo­wej)  i wle­wamy odro­binę wody. Ile to jest odro­bina wody? – ktoś może zapy­tać. A to zależy od wiel­ko­ści por­cji kieł­basy jaką przy­go­to­wu­jemy. Zasada jest taka – woda ma deli­kat­nie przy­kry­wać dno naszego naczy­nia. Jak jed­nak będzie jej za dużo nic się nie sta­nie. Można ją odpa­ro­wać, odlać lub zostawić.

Doda­jemy kilka kro­pel maggi, pieprz, paprykę i sól (przy czym z soli można zre­zy­gno­wać) Przy­kry­wamy naczy­nie pokrywką i dusimy na nie­wiel­kim ogniu. Dusimy do momentu, aż woda się zago­tuje, czyli do chwili, w któ­rej poja­wią się bąbelki na dnie garnka.

Teraz doda­jemy pokro­joną cebulę (naj­le­piej w paski, ale może być i w kostkę) całość mie­szamy i dusimy na wol­nym ogniu do momentu aż cebula zmięk­nie i przy­bie­rze brą­zowy kolor.

Tym oto spo­so­bem mamy gotowy pro­sty obiad. Kieł­basę można z chle­bem lub bułką i będzie rewe­la­cyj­nie sma­ko­wał. Cebulka i sos jaki powstał będą wam się śniły po nocach :)

[nggal­lery id=23]

GD Star Rating
loading…Komentarze(4)
Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www