Potrawy proste, smaczne i szybkie

Zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami i kiełbasą

Prze­pi­sów na zapie­kanki ziem­nia­czane jest naprawdę sporo. Ale dla każ­dego, praw­dzi­wego ich miło­śnika i tak zawsze będzie za mało.

Ostat­nio szu­ka­jąc inspi­ra­cji obia­do­wej posta­no­wi­łem zary­zy­ko­wać i przy­go­to­wać coś nowego. Spraw­dzi­łem co jest w kuchni (oprócz ziem­nia­ków) i ze zna­le­zio­nych skład­ni­ków powstała zapie­kanka ziem­nia­czana z pie­czar­kami i kiełbasą.

Przy­go­to­wa­nie jej, jak więk­szo­ści zapie­ka­nek ziem­nia­cza­nych, jest bar­dzo pro­ste. A smak, jak w przy­padku każ­dej zapie­kanki – rewelacyjny.

Zapie­kanka ziem­nia­czana z pie­czar­kami i kiełbasą

Skład­niki:
5 ziem­nia­ków
20 dkg pie­cza­rek
50 dkg kieł­basy (zwy­czajna lub wiej­ska – pro­po­nuję wiej­ską)
pęczek szczy­piorku
ser żółty
sól
pieprz

Spo­sób przygotowania:

Ziem­niaki myjemy i jeśli są to młode ziem­niaki, to gotu­jemy je w mun­dur­kach. W przy­padku sta­rych ziem­nia­ków naj­le­piej je obrać i dopiero wtedy ugotować.

Ugo­to­wane i wystu­dzone ziem­niaki kro­imy w talaki (młode ziem­niaki nie muszą być obrane, mogą mieć skórkę). Ukła­damy pla­stry ziem­nia­ków na dnie naczy­nia żaro­od­por­nego. Na tej war­stwie ukła­damy pokro­jone w pla­sterki pie­czarki. Pie­czarki posy­pu­jemy pokro­jo­nym koper­kiem. I znowu ukła­damy: ziem­niaki, pie­czarki i koperek.

Na górze zapie­kanki ukła­damy kawałki kieł­basy. Ja pokro­iłem kieł­basę na kawałki dłu­go­ści około 10 cm i każdy z nich prze­kro­iłem wzdłuż. Można też pokroić kieł­basę na pla­sterki. Też będzie dobrze.

Zapie­kankę pod­le­wamy deli­kat­nie wodą i umiesz­czamy w nagrza­nym do 180 stopni pie­kar­niku. Po około 30 minu­tach pie­cze­nia ukła­damy na górze ser żółty i zapie­kamy jesz­cze 10 – 20 minut. Jeśli mamy pie­kar­nik wypo­sa­żony w ter­mo­obieg to możemy go użyć. Kiedy ser się ład­nie roz­topi i zapie­cze – nasza zapie­kanka jest gotowa.

[nggal­lery id=32]

GD Star Rating
loading…Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www