Potrawy proste, smaczne i szybkie

Makaron z wędzonym łososiem i suszonymi pomidorami

Bar­dzo pro­ste i bar­dzo szyb­kie danie. W dodatku tak smaczne, że nawet pisa­nie prze­pisu dopro­wa­dza moje śli­nianki do szału. A i efek­towne bar­dzo.

 Zdą­ży­łam się już prze­ko­nać, że naprawdę robi wra­że­nie.  Prze­cież nikt nie musi wie­dzieć, że jest banal­nie pro­ste i zaj­muje dokład­nie tyle czasu, ile goto­wa­nie makaronu. 

Prze­pis na maka­ron z wędzo­nym łoso­siem i suszo­nymi pomidorami

Skład­niki:

200 g wędzo­nego łososia

200 g maka­ronu fet­tuc­cine (lub innego)

150–200 g serka mascarpone

4–5 suszo­nych pomidorów

kilka kapa­rów (ze sło­ika z suszo­nymi pomidorami)

kope­rek

cytryna

1 ząbek czosnku

pieprz biały lub cytrynowy

2 łyżki oleju z suszo­nych pomi­do­rów lub oliwy z oliwek

 

Spo­sób przygotowania:

1. Maka­ron gotu­jemy al dente według prze­pisu na opakowaniu.

2. Kro­imy łoso­sia i suszone pomi­dory na małe kawałki. Na patelni roz­grze­wamy olej. Ja uży­łam tego, w któ­rym zama­ry­no­wane były pomi­dory, bo jest bar­dzo aro­ma­tyczny. Wrzu­camy na patel­nię pomi­dory, kapary, po chwili (po 1–2 minu­tach) dorzu­camy łoso­sia i roz­gnie­ciony czo­snek, pieprz i kilka kro­pel soku z cytryny. W zasa­dzie nie sma­żymy tylko pod­grze­wamy całość przez jakieś 2 minuty. Na koniec doda­jemy serek mascar­pone. Gdy się cał­ko­wi­cie roz­pu­ści – sos jest gotowy. Wrzu­camy do niego maka­ron. Możemy jesz­cze dodać kope­rek – bez­po­śred­nio do sosu lub na gotowe danie ( ja doda­łam do sosu).

Smacz­nego!

Porady:
  • Do sosu ide­al­nie pasuje maka­ron w kształ­cie wstą­żek. Nie musi to być koniecz­nie fet­tuc­cine. Może być też papar­delle lub taglia­telle.  Ale jak ktoś się uprze to i świ­derki dadzą radę 😉
  • Możemy użyć łoso­sia wędzo­nego w pla­strach – ja tak wła­śnie zro­bi­łam. Porwa­łam go jedy­nie pal­cami na mniej­sze kawałki.
  • Kapary nie są nie­zbędne, doda­łam je, bo były zama­ry­no­wane razem z pomi­do­rami i genial­nie kom­po­nują się z resztą składników.
  • W prze­pi­sie nie ma soli, ponie­waż wędzony łosoś jest da mnie wystar­cza­jąco słony. Nie widzę prze­szkód jed­nak, żeby w razie potrzeby soli dosy­pać, no chyba że kar­dio­log wam zabra­nia (słusz­nie zresztą).
GD Star Rating
loading…

Maka­ron z wędzo­nym łoso­siem i suszo­nymi pomi­do­rami, 4.3 out of 5 based on 17 ratingsKomentarze(11)
  • Avatar

    Joanna Gro lip 29 2014 - 20:07

    A ja dałam zamiast mascar­pone serek Almette z bazy­lią, też pycha­aaa ;p

Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www