Potrawy proste, smaczne i szybkie

Makaron z wędzonym łososiem i suszonymi pomidorami

Bar­dzo pro­ste i bar­dzo szyb­kie danie. W dodatku tak smaczne, że nawet pisa­nie prze­pisu dopro­wa­dza moje śli­nianki do szału. A i efek­towne bar­dzo.

 Zdą­ży­łam się już prze­ko­nać, że naprawdę robi wra­że­nie.  Prze­cież nikt nie musi wie­dzieć, że jest banal­nie pro­ste i zaj­muje dokład­nie tyle czasu, ile goto­wa­nie makaronu. 

Prze­pis na maka­ron z wędzo­nym łoso­siem i suszo­nymi pomidorami

Skład­niki:

200 g wędzo­nego łososia

200 g maka­ronu fet­tuc­cine (lub innego)

150–200 g serka mascarpone

4–5 suszo­nych pomidorów

kilka kapa­rów (ze sło­ika z suszo­nymi pomidorami)

kope­rek

cytryna

1 ząbek czosnku

pieprz biały lub cytrynowy

2 łyżki oleju z suszo­nych pomi­do­rów lub oliwy z oliwek

 

Spo­sób przygotowania:

1. Maka­ron gotu­jemy al dente według prze­pisu na opakowaniu.

2. Kro­imy łoso­sia i suszone pomi­dory na małe kawałki. Na patelni roz­grze­wamy olej. Ja uży­łam tego, w któ­rym zama­ry­no­wane były pomi­dory, bo jest bar­dzo aro­ma­tyczny. Wrzu­camy na patel­nię pomi­dory, kapary, po chwili (po 1–2 minu­tach) dorzu­camy łoso­sia i roz­gnie­ciony czo­snek, pieprz i kilka kro­pel soku z cytryny. W zasa­dzie nie sma­żymy tylko pod­grze­wamy całość przez jakieś 2 minuty. Na koniec doda­jemy serek mascar­pone. Gdy się cał­ko­wi­cie roz­pu­ści – sos jest gotowy. Wrzu­camy do niego maka­ron. Możemy jesz­cze dodać kope­rek – bez­po­śred­nio do sosu lub na gotowe danie ( ja doda­łam do sosu).

Smacz­nego!

Porady:
 • Do sosu ide­al­nie pasuje maka­ron w kształ­cie wstą­żek. Nie musi to być koniecz­nie fet­tuc­cine. Może być też papar­delle lub taglia­telle.  Ale jak ktoś się uprze to i świ­derki dadzą radę ;)
 • Możemy użyć łoso­sia wędzo­nego w pla­strach – ja tak wła­śnie zro­bi­łam. Porwa­łam go jedy­nie pal­cami na mniej­sze kawałki.
 • Kapary nie są nie­zbędne, doda­łam je, bo były zama­ry­no­wane razem z pomi­do­rami i genial­nie kom­po­nują się z resztą składników.
 • W prze­pi­sie nie ma soli, ponie­waż wędzony łosoś jest da mnie wystar­cza­jąco słony. Nie widzę prze­szkód jed­nak, żeby w razie potrzeby soli dosy­pać, no chyba że kar­dio­log wam zabra­nia (słusz­nie zresztą).
GD Star Rating
loading…

Maka­ron z wędzo­nym łoso­siem i suszo­nymi pomi­do­rami, 4.4 out of 5 based on 14 ratingsKomentarze(10)
 • Avatar

  jole3ka maj 22 2012 - 11:43

  o pysz­nie wygląda i pew­nie też dosko­nale sma­kuje i chyba do sklepu przejdę się i kupię to czego mi bra­kuje, wiem co na obiad dzi­siaj może będzie :D :D

 • Avatar

  midor maj 22 2012 - 22:31

  suszone pomi­dory to ja uwielbiam!

 • Avatar

  Malva maj 25 2012 - 01:34

  mmm suszone pomi­dorki i łosoś, wyśmie­nite połączenie:))

 • Avatar

  Ggosia maj 29 2012 - 11:37

  Uwiel­biam wędzo­nego łoso­sia, szcze­gól­nie tego z Lidla Ocean Sea, no i pomi­dorki suszone też są pycha, super przepis:)

 • Avatar

  Kucharz cze 17 2012 - 12:11

  Gra­tu­luję — albo kuli­nar­nej intu­icji, albo doświad­cze­nia albo tego i tego. Praw­dzi­wie wło­ski spo­sób przy­rzą­dze­nia tego dania, które w wyda­niu pol­skich restau­ra­cji woła o pomstę do nieba. Łosoś w dużych kawał­kach, nie zesma­żony tylko leciutko pod­grzany, sól wyłącz­nie z łoso­sia, kapary — brawo!

 • Avatar

  Oli cze 18 2012 - 08:37

  Doświad­cze­nie rzecz jasna jest, ale w bogat­sze w jedze­niu, niż w goto­wa­niu. :) Tym bar­dziej jed­nak miło czy­tać takie słowa. Dziękuję.

 • Pingback: Łosoś nie pobije się z makaronem | Na talerzu, widelcu i języku

 • Avatar

  Agata wrz 10 2012 - 20:17

  Boskie danie! Powa­lilo gosci na kolana :) Dzie­kuje za prze­pis. Agata

 • Avatar

  Smoothie lis 24 2012 - 18:13

  Zro­bi­łem na szybko, gdy oka­zało się, że mam skład­niki w lodówce. Zastą­pi­łem mascar­pone camem­ber­tem, i wyszło nieco za słone, ale sam prze­pis szybki i bar­dzo fajny :)

 • Avatar

  Marta kwi 15 2013 - 21:58

  Maka­ron wyszedł pyszny. Na poczatku nie bylam prze­ko­nana do tego prze­pisu, gdyz pomi­dory nie laczyly mi sie z loso­siem. Po zje­dze­niu por­cji chcia­lam wie­cej i wie­cej ;) naprawde pyszne, a przy­go­to­wa­nie zaj­muje chwil!

Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www