Posty oznaczone tagiem prosta kolacja

Coś dobrego na śniadanie — parówki w roli głównej

Coś dobrego na śniadanie — parówki w roli głównej

Pro­ste potrawy są naj­smacz­niej­sze. Nie trzeba ogrom­nych zdol­no­ści aby przy­go­to­wać pro­stą i smaczną kola­cję bądź pro­ste śnia­da­nie. Taki smaczny posi­łek można przy­go­to­wać nie­zwy­kle szybko. Nawet jeśli nacie tylko 10 minut to powinno się udać.
Czy­taj dalej


Coś dobrego na kolację i nie tylko

Coś dobrego na kolację i nie tylko

Jako, że sezon na świeże warzywa wła­śnie się zaczyna, posta­no­wi­łem podzie­lić się ze wszyst­kimi moim ulu­bio­nym prze­pi­sem. Prze­pis, który dosko­nale nadaje się na kola­cję lub śnia­da­nie. To pro­sta i nie­zwy­kle smaczna potrawa. Czy­taj dalej


Jajko sadzone

Jajko sadzone

Jajko sadzone to uni­wer­salna potrawa, która dosko­nale nadaje się zarówno na śnia­da­nie, obiad i kola­cję. Wszystko zależy od tego jakie dodatki dodamy do jajka. Jeśli dodamy ziem­niaki i kefir wtedy mamy obiad. Czy­taj dalej


Twarożek z cebulą i ogórkiem

Twarożek z cebulą i ogórkiem

Prze­pi­sów na pro­ste śnia­da­nie czy też pro­stą kola­cję jest naprawdę wiele. Pro­sto w kuchni – zazwy­czaj zna­czy bar­dzo smacz­nie. Tak też jest i teraz. Czy­taj dalej


Poranek, a ja o kolacji myślę

Poranek, a ja o kolacji myślę

Zga­dza się. Jest pora­nek, a ja myślę  o tym co na kola­cję dzi­siaj będzie. Skoro wiem, że nie będzie dzi­siaj obiadu, to kola­cja będzie więk­sza. Ale pro­sta. Już wiem co zamó­wię. Czy­taj dalej


Fasolka szparagowa z czosnkiem i natką pietruszki

Fasolka szparagowa z czosnkiem i natką pietruszki

W lecie możemy jeść świeże warzywa i owoce, które są zdrowe. Zamiast stan­dar­do­wego kotleta scha­bo­wego można uroz­ma­icić posi­łek przy­go­to­wu­jąc warzywa. Czy­taj dalej


Zapiekanka ziemniaczana z brokułami

Zapiekanka ziemniaczana z brokułami

Tym razem pro­po­zy­cja zapie­kanki z ziem­nia­kami i bro­ku­łami. Bar­dzo smaczna. Czy­taj dalej


Zapiekanka z makaronem, mięsem mielonym, czerwoną fasolą i kukurydzą

Zapiekanka z makaronem, mięsem mielonym, czerwoną fasolą i kukurydzą

Zapie­kanki to jedne z prost­szych i jed­no­cze­śnie smacz­niej­szych dań. Czy­taj dalej


Zapiekanka z ziemniaków i boczku

Zapiekanka z ziemniaków i boczku

Prze­pyszna zapie­kanka z ziem­nia­ków i boczku. Cztery skład­niki, kilka minut i smaczne danie gotowe. Ma „tro­chę” kalo­rii, ale za to sma­kuje wyśmie­ni­cie. Czy­taj dalej


Ser mozzarella z pomidorem

Ser mozzarella z pomidorem

Ser moz­za­rella ma cha­rak­te­ry­styczny smak i wygląd. Świet­nie pasuje do pomi­do­rów. Bar­dzo smaczne. Czy­taj dalej