Posty oznaczone tagiem prosty obiad

Kotlet i bukiet jarzyn

Kotlet i bukiet jarzyn

Oka­zało się, że można połą­czyć ocze­ki­wa­nia kobiet z ocze­ki­wa­niami męż­czyzn. Czyli można przy­go­to­wać tak obiad aby i jedni i dru­dzy byli zado­wo­leni. Tak się też stało u nas. Na obiad scha­bowy. Czyli coś, czego facet…


Coś dla prawdziwych mężczyzn

Coś dla prawdziwych mężczyzn

Dzi­siaj dla odmiany coś dla praw­dzi­wych męż­czyzn. A mia­no­wi­cie… sałatka. Że co? Że sałatka? Że dla praw­dzi­wych męż­czyzn? Ktoś nas chyba w konia tutaj robi!? Być może wła­śnie tak nie­któ­rzy z was teraz sobie pomyśleli….


Rybnie ale inaczej

Rybnie ale inaczej

Kotle­ciki rybne. To taka ryba tylko ina­czej. Ide­alna potrawa dla wszyst­kich, któ­rzy nie lubią ryb w tra­dy­cyj­nej postaci. Dosko­nale nadaje się także dla wszyst­kich, któ­rzy lubią ryby. Bo jak tu ryb nie lubić? Ja lubię…


A na obiad ziemniaki

A na obiad ziemniaki

Ziem­niaki… jarzyny zna­czy się. Aby tra­dy­cji stało się zadość, by obiad był zdrowy. Gdyż cho­dzą słu­chy, że jarzyny są zdrowe. Coś w tym jest. Ziem­niaki są jarzy­nami, są zdrowe. Nie wiem czy talarki są zdrowe….


Łosoś nie pobije się z makaronem

Łosoś nie pobije się z makaronem

Nie pobije się. On się połą­czy z maka­ro­nem. A po połą­cze­niu powsta­nie pyszne, naprawdę pyszne danie. Obiad jak marze­nie. Po pro­stu kuli­narna poezja.I piszę to ja. Ja, który zazwy­czaj mam aler­gię na maka­ron. W tym…


Smaczny i prosty obiad

Smaczny i prosty obiad

Wystar­czy odro­bina jarzyn, łosoś i ser ple­śniowy. I dzięki temu mamy naprawdę pyszne danie. I to mówię ja, zatwar­działy miło­śnik a nawet rzekł­bym wyznawca mięsa. Do nie­dawna także aktywny prze­ciw­nik jarzyn, które nie są frytkami….


Naprawdę prosty obiad

Naprawdę prosty obiad

W myśl zasady – dla chcą­cego nic trud­nego, przed­sta­wiam naprawdę pro­sty obiad. Jest banalny do przy­go­to­wa­nia. Każdy sobie z nim pora­dzi. No i jest bar­dzo smaczny, tani i można powie­dzieć, że zdrowy. Jeśli z bułki…


Kurczak grillowany w sosie ostrygowym i sałatka

Kurczak grillowany w sosie ostrygowym i sałatka

Prze­pis z gatunku: „nie mam co do gara wło­żyć, cho­ciaż lodówka pełna”. To był dzień kiedy bra­ko­wało pomy­słów i chęci, więc bez pomy­słów i chęci zro­bi­łam wła­śnie to.
Czy­taj dalej


Makaron z wędzonym łososiem i szparagami

Makaron z wędzonym łososiem i szparagami

Obiad sprzed tygo­dnia, bo jakoś nie było czasu umie­ścić go na blogu wcze­śniej. Ale jak wyglą­dał można było zoba­czyć już wtedy.
Czy­taj dalej


Quinoa ze szparagami

Quinoa ze szparagami

Pro­sty obiad z tego co zna­la­zło się w kuchni. A zna­la­zły się rze­czy cie­kawe: szpa­ragi, bo sezon jesz­cze jest, więc korzy­stam i jak widzę ładne szpa­ragi to kupuję, resztka (naprawdę resztka) sosu z wczo­raj­szego obiadu i quinoa czyli komosa ryżowa.
Czy­taj dalej